Obec Polná na Šumavě

Polná na Šumavě je obec, která byla obnovena 1. ledna 2016. Předtím byla součástí vojenského újezdu Boletice. Dochoval se zde kostel svatého Martina, původně z 15. století, později upravovaný. Opraven po roce 1990. V osadě se nachází železniční zastávka na trati číslo 194; na území obce se nachází rovněž železniční zastávka Polečnice.

Obec Polná na Šumavě se nachází na stejnojmenném katastrálním území o rozloze 19 161 166 m2.

Obnovení obce

V roce 2011 začalo Ministerstvo obrany ČR pod vedením Alexandra Vondry připravovat optimalizaci vojenských újezdů, v jejímž rámci tato vesnice měla být spolu s dalšími osídlenými místy do začátku roku 2015 z újezdu vyčleněna. V době rozhodnutí měla Polná 59 obyvatel a Květušín 181 obyvatel. Vláda o zmenšení újezdu od roku 2015 rozhodla na začátku ledna 2012. V pátek 10. února a v sobotu 11. února 2012 uskutečnilo ministerstvo obrany v dotčených osadách anketu o jejich budoucnosti. V okrsku Květušín se vyjádřilo 63 % obyvatel a v Polné na Šumavě 67 %. Podle ankety Polná na Šumavě spolu s Květušínem měla k roku 2015 utvořit novou obec Polná na Šumavě. Dotčené lesy měly zůstat ve správě státního podniku Vojenské lesy.

K obnovení samostatnosti obce nakonec došlo k 1. lednu 2016 na základě zákona č. 15/2015 Sb., o hranicích vojenských újezdů, kterým se mj. zmenšilo území vojenského újezdu Boletice. V současné době obec je členěna do čtyřech částí: Polná na Šumavě, Květušín, Otice a Olšina.
(zdroj: Wikipedia)