Zastupitelstvo obce

Z voleb v roce 2018 bylo určeno následující zastupitelstvo:
Dušan Hanzlíkstarosta
Jaroslav Pavlíčekmístostarosta
Helena Hanzlíkovápředseda kontrolního výboru
Vladimír Chyškapředseda finančního výboru
Jan Švancar 
Vlastislav Smutek 
Jan Vaindl