Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce má aktuálně toto složení:
Jaroslav Pavlíčekmístostarosta
Kotlárová Soňapředseda kontrolního výboru
Vladimír Chyškapředseda finančního výboru
Jan Švancar 
Vlastislav Smutek 
Marcela Smutková