Úřední deska

návrh závěrečného účtu 2018.pdf, 1 MB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
výkaz zisku a ztrát 2018.pdf, 514 kB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
Rozvaha 2018.pdf, 511 kB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
Příloha 2018.pdf, 514 kB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu2018.pdf, 3 MB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018.pdf, 2 MB
Datum vyvěšení: 16.05.2019, datum sejmutí: 30.06.2019
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf, 209 kB
Datum vyvěšení: 09.05.2019, datum sejmutí: 25.05.2019
veřejná vyhláška FÚ.pdf, 219 kB
Datum vyvěšení: 25.04.2019, datum sejmutí: 27.05.2019
informace o počtu a sídlech volbních okrsků.pdf, 160 kB
Datum vyvěšení: 04.04.2019, datum sejmutí: 25.05.2019
Volby- stanovení min. počtu členů komise.pdf, 142 kB
Datum vyvěšení: 22.03.2019, datum sejmutí: 25.05.2019
komplexní pozemkové úpravy - povolení ke v....pdf, 273 kB
Datum vyvěšení: 11.02.2019, datum sejmutí: 31.12.2019
oznámení o zveřejnění dokumentů.pdf, 393 kB
Datum vyvěšení: 14.01.2018, datum sejmutí: 14.06.2019